اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۰۹:۲۶
آنانکه واژه « بازنشسته »را برای اولین بار بکار بردند مرادشان ازکار افتاده نبوده است . « باز » را به معنی « بلند » تعریف کرده اند و بازنشستگان را بعنوان اینکه از ذخایرفرهنگی ،علمی ، فنی وصنعتی میدانسته اند آنها را بالا نشستگانی میدانستند .

تازه ها