مسئول قرارگاه بسیج سازندگی شهرستان آران و بیدگل:

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی از شهرستان آران و بیدگل در جلسه ای که فرماندار محترم شهرستان با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشتند دکتر ابوذر منصوری فر به عنوان مسئول شورای جهادی شهرستان آران و بیدگل و…

ثبت نام سوژه یابی
 اقتصاد مقاومتی

ثبت نام سوژه یابی
اردوهای جهادی

سامانه کاربران
ثبت نام و ارسال مقاله و اثر

سامانه کاربران
ورود و داوری مقالات

اردو جهادی
دوشنبه, تیر 9, 1399 - 08:37

جهادگران آران بیدگلی در کنار کادر درمان بیمارستان سیدالشهدا (ع)

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی از شهرستان آران و بیدگل در جلسه ای که فرماندار محترم شهرستان با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشتند دکتر ابوذر منصوری فر به عنوان مسئول شورای جهادی شهرستان آران و بیدگل و عضو شورای جهادی استان اصفهان پیرامون فعالیت های…

محرومیت زدایی