دوشنبه 1399/04/09 - 09:47

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی از مبارکه به همت تعدادی از اعضا صندوق های قرض الحسنه پیله کرم ابریشم تولید و در مراسم همایشی باحضور مدیر جهاد کشاورزی تحویل جهاد کشاورزی شهرستان شد و بعد از مدت 45روز زحمت نتیجه خوبی دیدند