شنبه 1399/05/04 - 14:41

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان اصفهان، دکتر زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور، طی سفری دو روزه به اصفهان، ضمن بازدید از مرکز سازندگی استان اصفهان، در جریان انجام ماموریت های محوله به این مرکز قرار گرفت.