شنبه 1399/05/04 - 09:48

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان اصفهان، روز پنج شنبه 2 مرداد ماه و در دومین روز از سفر دکتر زهرایی به اصفهان ، جلسه "میثاق دوم" با حضور سرهنگ پاسدار دکتر محمد زهرایی، سرهنگ پاسدار حسن عجمی، آقای کریمی رئیس مجمع جهادگران استان اصفهان، نمایندگان گروه های جهادی دانشجویی وخبرنگاران خبرگزاری های فارس و تسنیم، در ناحیه دانشجویی اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که ابتدا با سخنرانی دکتر زهرایی شروع شد، نمایندگان گروه های جهادی دانشجویی به بیان سوالات خود و مشکلات پیش روی گروه های جهادی در سال جاری پرداختند و دکتر زهرایی در ادامه پاسخگوی مسائل مطرح شده توسط دانشجویان شد.