چهارشنبه 1399/08/07 - 09:46

 

مرمت حرم دره شهیدان وشهدای گمنام امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵ به همت و تلاش گروه جهادی خادم الشهداءمنطقه کنار رودخانه بسیج سازندگی ناحیه گلپایگان

 

مرمت حرم دره شهیدان وشهدای گمنام امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵ به همت و تلاش گروه جهادی خادم الشهداءمنطقه کنار رودخانه بسیج سازندگی ناحیه گلپایگانمرمت حرم دره شهیدان وشهدای گمنام امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵ به همت و تلاش گروه جهادی خادم الشهداءمنطقه کنار رودخانه بسیج سازندگی ناحیه گلپایگان

 مرمت حرم دره شهیدان وشهدای گمنام امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵
به همت و تلاش گروه جهادی خادم الشهداءمنطقه کنار رودخانه بسیج سازندگی ناحیه گلپایگان

خدمت رسانی دربخش کوهپایه در راستای خدمت رسانی ومحرومیت زدایی اجرای طرح شهیدهمدانی دربخش کوهپایه روستای وج اماده سازی استخر ذخیره اب کشاورزی که چندی سال بود به علت تخریب قنات ابگیری نمی شد به همت گروه جهادی شهید احمدی روشن ویازهرا حوزه حضرت امیرالمومنین(ع) درحال اجرا ولایه روبی قنات شروع شده فلسفه وجودی بسیج سازندگی خدمت رسانی است بسیج سازندگی ناحیه امام علی (ع)خدمت رسانی دربخش کوهپایه در راستای خدمت رسانی ومحرومیت زدایی اجرای طرح شهیدهمدانی دربخش کوهپایه روستای وج اماده سازی استخر ذخیره اب کشاورزی که چندی سال بود به علت تخریب قنات ابگیری نمی شد به همت گروه جهادی شهید احمدی روشن ویازهرا حوزه حضرت امیرالمومنین(ع) درحال اجرا ولایه روبی قنات شروع شده فلسفه وجودی بسیج سازندگی خدمت رسانی است بسیج سازندگی ناحیه امام علی (ع)خدمت رسانی دربخش کوهپایه در راستای خدمت رسانی ومحرومیت زدایی اجرای طرح شهیدهمدانی دربخش کوهپایه روستای وج اماده سازی استخر ذخیره اب کشاورزی که چندی سال بود به علت تخریب قنات ابگیری نمی شد به همت گروه جهادی شهید احمدی روشن ویازهرا حوزه حضرت امیرالمومنین(ع) درحال اجرا ولایه روبی قنات شروع شده فلسفه وجودی بسیج سازندگی خدمت رسانی است بسیج سازندگی ناحیه امام علی (ع)

مرمت حرم دره شهیدان وشهدای گمنام امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵
به همت و تلاش گروه جهادی خادم الشهداءمنطقه کنار رودخانه بسیج سازندگی ناحیه گلپایگان 

بازدید فرمانده محترم سپاه و امام جمعه محترم شهرستان از پروژه آب رسانی روستای قفر ناحیه مقاومت بسیج فریدن

بازدید فرمانده محترم سپاه و امام جمعه محترم شهرستان از پروژه آب رسانی روستای قفر
ناحیه مقاومت بسیج فریدن  

خانه محروم ناحیه امام علی روستای تیمیارت

خانه محروم ساخته گروه های جهادی روستای تیمیارت 

گلزار شهدای تیمیارت

گلزار شهدای روستای تیمیارت 

افتتاح پروژه محرومیت زدایی احیا ولایروبی قنات به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین بسیج سازندگی اردستان

 

افتتاح پروژه محرومیت زدایی احیا ولایروبی قنات به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین بسیج سازندگی اردستان

افتتاح پروژه محرومیت زدایی احیا ولایروبی قنات به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین
بسیج سازندگی اردستان 

ساخت منزل محرومساخت منزل محروم توسط گروه های جهادیساخت منزل محروم توسط گروه های جهادیساخت منزل محروم توسط گروه های جهادیساخت منزل محروم توسط گروه های جهادیساخت منزل محروم توسط گروه های جهادی

ساخت منزل محروم

 

کارگاه اشتغالزایی گروه جهادی و صندوق قرض الحسنه سرکار خانم کاردوانی