پنجشنبه 1399/10/04 - 20:51

بالاخره و پس از گذشت 9 ماه از سال 99 نمایندگان جهادی استان اصفهان، در قالب اجلاسیه سالانه مجمع جهادی دور هم جمع شدند و روزی به یاد ماندنی رقم زدند.

در این دیدار که صادق مفرد، مسئول مرکز مطالعات راهبردی حرکت های جهادی بسیج سازندگی کشور حضور داشت، نمایندگان شوراهای جهادی شهرستان ها به بیان مطالبات، مشکلات و راهکارها پرداختند و پس از آن، صادق مفرد به تمامی سوالات آنها جواب داد.

این گردهمایی که از صبح تا بعد ازظهر پنج شنبه 4 دی ماه طول کشید، با رعایت  تمامی دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.