سه شنبه 1399/05/21 - 10:39 esfahan-admin
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان اصفهان

آموزش و توانمند سازی تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه

جلسه اول دوره آموزش تسهیلگران صندوق های قرض الحسنه مردم یار و اشتغالزا در استان اصفهان به تفکیک نواحی آغاز شد.

با توجه به تغییر و تحولات مسئولین سازندگی و تسهیلگران برخی از نواحی مقاومت بسیج و به روزرسانی تسهیلگران در پیشبرد اهداف صندوق ها و پشتیبانی از صندوق های تشکیل شده، آموزش تسهیلگران به تفکیک نواحی مقاومت در سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان آغاز شد.

این دوره ها که به همت مدیریت کشاورزی و اقتصاد مقاومتی و مسئول صندوق ها جناب مهندس آیتی برگزار شد، آخرین دستورالعمل ها و شیوه های ثبت اسناد مالی و تراکنش صندوق ها، سامانه یارا و سامانه رسام 110(سامانه درون استانی برای ثبت مدارک و مستندات و آمار صندوق ها که به ابتکار بسیج سازندگی استان اصفهان راه اندازی شده) توسط آقای کریمی، تسهیلگر شهر مبارکه و مربی استان اصفهان، بیان شد.