پنجشنبه 1399/10/25 - 11:37 esfahan-admin

جلسه مسئول بسیج سازندگی کشور با مجمع جادگران استان اصفهان

در حاشیه سفر سردار زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور جلسه با مجمع جهادگران استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، در حاشیه سفر سردار دکتر زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور جلسه ای با مجمع جهادگران استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه سرهنگ عجمی، مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان گزارش تعداد گروه های ثبت شده در سامانه اطلس جهادی را بصورت تفکیکی ارائه  نمونه و سپس کارگروه های مجمع را بیان و گزارش عملکرد خود در سال 99 را تشریح نمودند.

پس از ارائه گزارش ها روند جلسه به سمت بیان درد دل های نماینده گان گروه های جهادی رفت و بدون تعارف ترین سخنان با مسئول سازمان بسیج سازندگی مطرح شد.

.....