#جهادگران_فاطمی#بسیج_سازندگی_استان_اصفهان

رزمایش جهادگران فاطمی استان اصفهان

سردار غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه ما بنا داریم با هم افزایی قوای سه گانه در تمام مسائل عمده کشور وارد عمل شویم اظهار داشت: با هم افزایی قوای سه گانه به ویژه با کمک دولت آیت‌الله رییسی در کلیه مسائل برای حل مشکلات با توجه به اولویت های مردم در مناطق مختلف چه به صورت ملی ،منطقه ای و محله ای، با نقش…

رزمایش جهادگران فاطمی استان اصفهان

سردار غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه ما بنا داریم با هم افزایی قوای سه گانه در تمام مسائل عمده کشور وارد عمل شویم اظهار داشت: با هم افزایی قوای سه گانه به ویژه با کمک دولت آیت‌الله رییسی در کلیه مسائل برای حل مشکلات با توجه به اولویت های مردم در مناطق مختلف چه به صورت ملی ،منطقه ای و محله ای، با نقش…